Dichtbundel "Door Vele Vensters"

Ingrid van der Weegen

 

Klik onderstaande afbeeldingen om uw kopie van "Door Vele Vensters" te bestellen.

Gedichten uit het leven gegrepen.

 

Waar haar debuut album de lezers meenam in de bitterzoete wereld van de worstelende ziel, heeft auteur Ingrid van der Weegen zichzelf overtroffen met haar tweede album " Door vele vensters "!

Een ondubbelzinnige reis naar binnen, door de diepe dalen en lichtende hoogten van het menselijke gemoed. De heldere schrijfstijl en kunstzinnige foto's gaan hand in hand in dit creatieve proces.

En het kan zomaar gebeuren dat haar inzichten de vele vensters van uw ziel doen oplichten als een ster in de nacht.

 

Ingrid van der Weegen (1964) is geboren in Bergen op Zoom. In 2010 nam ze een moedig besluit en zette ze de eerste zin van haar inmiddels goed ontvangen fictie thriller The Scent op papier. Ze schrijft ook gedichten. Op 11 juli 2014 verscheen haar eerste gedichtenbundel Levensmomenten en sinds 11 juni 2015 staat in opdracht van Rijkswaterstaat haar gedicht 'Een stil verbond is gesloten' tentoongesteld en omlijst door een prachtig kunstwerk, in het Topshuis Oosterscheldekering Zeeland. Inmiddels hebben vele prominenten gasten hun lof uitgesproken na het lezen van haar gedicht aldaar. Ook opent Rijkswaterstaat een promotiefilm met haar gedicht over de Watersnoodramp in 1953.

 

Directeur Siemco Louwerse Watersnoodmuseum te Ouwerkerk:

 

"Het onbeschrijfelijke leed van de Watersnoodramp 1953 is in dit gedicht buitengewoon treffend en respectvol verwoord. Een gedicht waar een ieder die nog dagelijks geconfronteerd wordt met de verwerking van deze ramp en het verlies van geliefden steun uit kunnen putten. Net als in het Watersnoodmuseum wordt echter ook vooruit gekeken en de verbinding gelegd met het heden.

Het vakmanschap en de creativiteit van het dichten zijn met dit gedicht een troost voor velen."

 

Recensie door Bert van Beveren Afdelingshoofd District Noord van Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Zee & Delta, district Noord

 

"Het gedicht 'Een stil verbond is gesloten'' raakt intens en neemt je mee als lezer naar een moment van verstilling, een moment van diep medeleven en overpeinzing waarin je als toeschouwer getransformeerd wordt tot stille getuigen van al diegenen die het leven lieten tijdens de watersnoodramp in 1953. Het besef dat dit ons ieder zou kunnen treffen in ons waterrijk land, maakt je dankbaar dat er binnen Rijkswaterstaat zo hard gewerkt wordt om deze tragedie voor te blijven en dat er voor veel mensen nu een gevoel van veiligheid bestaat. Maar zij die verrast werden door het stil verbond wat die nacht in 1953 door de elementen der natuur heimelijk is gesloten, zullen nooit vergeten worden.

Ingrid van der Weegen heeft met haar gedicht zeer treffend en vakkundig het verleden met het heden verbonden. Een respectvol eerbetoon aan zowel de slachtoffers van de ramp, maar ook aan de mensen die zich dagelijks inzetten voor een veilig Nederland."

 

Met vriendelijke groet,

Bert van Beveren

Afdelingshoofd District Noord